Ważne: nasza strona wykorzystuje pliki Cookies
Korzystanie z tego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących Cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
Więcej informacji o Cookies.
Zapoznałem się z informacją (nie wyświetlaj więcej tego komunikatu)
Logo BIP

biuletyn
informacji publicznej

Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych

Mapa serwisu | Wersja graficzna
 

Załatwiane sprawy 

język migowywydruk do pliku pdf

Zakres zadań poszczególnych filii GCOP:

a) Strefa Aktywności Społecznej (skrót: SAS) – ul. Jagiellońska 21 w Gliwicach oraz ul. Partyzantów 25  w Gliwicach (pomieszczenia w Centrum Sportowo-Kulturalnym „Łabędź”). Do zadań SAS należy w szczególności:
― podejmowanie działań na rzecz aktywizacji społecznej mieszkańców, w tym prowadzenie działań animacyjnych na osiedlach, warsztatów edukacyjnych w szkołach,
― organizacja i wsparcie organizacji festynów, pikników i spotkań integrujących mieszkańców,
― prowadzenie klubów zainteresowań skierowanych do mieszkańców,
― udostępnianie powierzchni wystawienniczej,
― organizacja spotkań z organizacjami, w tym spotkań kwartalnych,
― prowadzenie archiwum GCOP.
b) Centrum Wolontariatu (skrót: CW) – ul. Zwycięstwa 1 w Gliwicach. Do zadań CW należy w szczególności:
―  podejmowanie działań promujących wolontariat,
―  pośrednictwo ofert wolontarystycznych,
―  prowadzenie szkoleń dla wolontariuszy i koordynatorów wolontariatu,
― prowadzenie działań na rzecz seniorów w tym wspieranie gliwickich klubów seniora.
c) Centrum Organizacji Kulturalnych (skrót: COK) – ul. Studzienna 6 w Gliwicach. Do zadań COK należy w szczególności:
― wspieranie działań kulturalnych na rzecz mieszkańców Gliwic poprzez organizację
i współorganizację warsztatów i spotkań z artystami, zajęć artystycznych, pomoc w organizacji i promocji koncertów, wernisaży i wydarzeń związanych z twórczością, kreatywnością, animacją kulturową i sztuką,
― współpracowanie z organizacjami pozarządowymi na rzecz upowszechniania kultury
i sztuki; udzielanie konsultacji w zakresie źródeł pozyskiwania funduszy na działalność kulturalną,
― udostępnianie powierzchni wystawienniczej,
― wspieranie Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
d) Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości (skrót: ISP) ul. Kościuszki 35 w Gliwicach. Do zadań ISP należy w szczególności:
― udzielanie konsultacji w zakresie zakładania organizacji pozarządowych i  podmiotów ekonomii społecznej oraz bieżącej działalności organizacji,
― wspieranie organizacji w trakcie procesu rejestracji,
― pomoc w pisaniu projektów  i pozyskiwaniu funduszy na działalność oraz w realizacji projektów,
― organizowanie doradztwa specjalistycznego m.in. z zakresu prawa, księgowości oraz przygotowywanie i prowadzenie warsztatów i szkoleń.
e) Dom Aktywnej Młodzieży (skrót: DAM) - ul. Barlickiego 3 w Gliwicach. Do zadań DAM należy w szczególności:
― realizacja projektów skierowanych do młodzieży,
― promowanie inicjatyw młodzieżowych,
― prowadzenie projektów i warsztatów edukacyjnych w szkołach,
― organizowanie  Roku Szkolnej Aktywności,
― pomoc w pozyskiwaniu środków na działalność młodych ludzi.

 

Realizacja projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej:

  • 01.04.2010 r. – 29.02.2012 r. Projekt „Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet 7.2.2 Priorytetu VII Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Podziałania 7.2.2. „Wsparcie ekonomii społecznej” Całkowita wartość projektu: 3 512 730,40 zł. Projekt realizowany był w partnerstwie przez następujące miasta: Gliwice, Katowice, Dąbrowa Górnicza, Żory, Jastrzębie Zdrój, Tychy. Liderem projektu, a jednocześnie podmiotem prowadzącym Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości było Miasto Gliwice, w imieniu którego zadania realizowało Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych. Projekt zakładał wsparcie podmiotów ekonomii społecznej oraz osób fizycznych zainteresowanych działalnością w sektorze ekonomii społecznej z woj. śląskiego. Wsparcie obejmowało bieżące poradnictwo ekspertów i specjalistów m.in. w zakresie prawa, księgowości i marketingu oraz wsparcie infrastrukturalne (np. zaplecze biurowe, sprzęt multimedialny).
  • 1.04.2012 r. – 31.03.2015 r. Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet 7.2.2 Priorytetu VII Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Podziałania 7.2.2. „Wsparcie ekonomii społecznej”. Całkowita wartość projektu 5.776.087,00 zł. Projekt realizowany wspólnie przez partnerów z całego regionu:  Miasto Gliwice (Lider Projektu), Tychy, Dąbrowa Górnicza, Żory, Częstochowa, a także organizacje pozarządowe - partnerzy społeczni: Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS z Rybnika oraz Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne „Teatr Grodzki”. To partnerstwo gwarantuje dużą dostępność oferowanych usług oraz ich wysoką jakość. Wszechstronne wsparcie merytoryczne i infrastrukturalne zapewniamy w 8 miastach na terenie województwa, a także – za pośrednictwem mobilnych Inkubatorów – w siedzibie zainteresowanych organizacji.

GCOP uczestniczyło jako partner w projektach:

  • 07.2005-03.2008 – „Partnerstwo na rzecz Profesjonalizacji Trzeciego Sektora”. Finansowanie: IW EQUAL.  Wysokość dotacji: 143 093,11 zł. W ramach projektu GCOP prowadziło Inkubator Organizacji Pozarządowych. W Inkubatorze wsparciem objęto głównie 20 młodych organizacji pozarządowych. Wszystkim podmiotom przeprowadzono analizy SWOT, w oparciu o które przygotowane zostały Indywidualne ścieżki rozwoju na prawie dwa lata współpracy. W ramach projektu przeprowadzono szereg szkoleń, udzielono około 200 konsultacji doradczych w różnych obszarach tematycznych związanych z działalnością NGO. Poza grupą organizacji otrzymujących indywidualne wsparcie, z usług Inkubatora korzystały również grupy inicjatywne, chcące założyć organizacje pozarządowe oraz podmioty już działające.
  • 05.2007-05.2008 – „Partnerstwo na rzecz Rozwoju PTS i WISP”. Finansowanie: IW EQUAL. Wysokość dotacji: 115 067,40 zł. W ramach projektu GCOP sprawowało merytoryczną opiekę nad utworzeniem i działalnością 5 Inkubatorów Organizacji Pozarządowych na terenie woj. śląskiego i opolskiego. Ponadto na terenie całego kraju prowadzone były warsztaty dla przedstawicieli JST nt. formy wsparcia organizacji pozarządowych, jaką jest Inkubator.
  • 04.2007-05.2008 – MELVA (Mobile Elderly In Labour and Volunteers Actions). Finansowanie: Komisja Europejska. Wysokość dotacji : 146 057,71 zł. Projekt realizowany był w partnerstwie z krajami: Niemcy, Włochy i Hiszpania i opierał się na wymianie doświadczeń dot. aktywizacji zawodowej oraz społecznej osób powyżej 50 roku życia i dobrych praktyk w zakresie inicjatyw społecznych i animacji lokalnej.
  • 01.2012 - 12.2014 r. - "Trasa 78 - ze śląskiego w świętokrzyskie" projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 5.4.2. Projekt realizowany jest w partnerstwie z: Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS z Rybnika (lider) i Stowarzyszeniem Edukacja przez Internet z Kielc (partner). Całkowita wartość projektu to 3115011,00 zł, w tym część przypadająca na GCOP to 350341,00 zł. Projekt zakłada utworzenie 6 inkubatorów trzeciego sektora na terenie województwa śląskiego i świętokrzyskiego. Gliwicki inkubator ma za zadanie wspierać działania i rozwój organizacji pozarządowych poprzez świadczenie usług doradczych, szkoleniowych, animacyjnych oraz coaching.
Organizacje, grupy nieformalne zainteresowane rozpoczęciem/kontynuacją współpracy z GCOP w 2018 roku proszone są o zapoznanie się z aktualnym Regulaminem oraz dostarczenie następujących dokumentów: porozumienie, oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej, formularza aktualizującego dane oraz opcjonalnie zapotrzebowania na salę.


 


 liczba odsłon strony: 4 292 
Logo Samorządu Gliwice

Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Zwycięstwa 1, 44-100 Gliwice

tel. 32 232-04-77, faks 32 232-04-77

gcop@gcop.gliwice.pl

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych

epuap.gov.pl

Logo systemu EPUAP